S.C. Caremed Consulting S.R.L. este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

S.C. Caremed Consulting S.R.L. certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

S.C. Caremed Consulting S.R.L. garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre S.C. Caremed Consulting S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Caremed Consulting S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopurile colectarii datelor sunt: reclama, marketing si publicitate precum si servicii de comunicatii electronice. Este necesar sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru comunicarile comerciale, livrarea serviciilor/ produselor si emiterea documentelor fiscale. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea noastra de a va putea livra serviciile/ produsele.

Prin citirea prezentei ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa email office@examenauto.ro sau la numarul de fax 021.350.13.27, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- sa interviti asupra datelor transmise;
- sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
- sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

S.C. Caremed Consulting S.R.L. utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Serverele pe care site-ul este gazduit sunt protejate de acces fizic si la distanta limitat, fiind instalate in incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware si software utilizata de catre solutia S.C. Caremed Consulting S.R.L., este periodic analizata in privinta securitatii.

S.C. Caremed Consulting S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site www.examenauto.ro, cu exceptia detinatorului sau legal - S.C. Caremed Consulting S.R.L., da dreptul unilateral si neechivoc ca S.C. Caremed Consulting S.R.L. sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

Furnizarea datelor personale nu implica nici o obligatie din partea utilizatorilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita oricand stergerea datelor personale din baza de date.

S.C. Caremed Consulting S.R.L. solicita nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clientii sai in scopul finalizarii comenzilor cat mai corect si rapid. Ne rezervam dreptul de a anula comenzile incomplete sau facute fara informatii de baza ca telefon de contact.

Orice schimbare a acestor reguli de confidentialitate vor fi comunicate pe site-ul www.examenauto.ro cu cel putin 10 zile înainte de implementarea lor.